Partners

Vi är en balanserad mix av experter inom platsutveckling.

profile_circle_larsbackemar_IMG_8867.JPG

Lars Backemar
Backemar Consulting

Lars Backemar har över 40 års erfarenhet från utveckling och förvaltning av köpcentra, handelsplatser och stadskärnor. Detta utifrån ledande positioner från detaljhandelsföretag, fastighets- och konsultbolag. Företaget arbetar idag med rådgivning till kommuner och fastighetsbolag.

     
profile_circle_johan_IMG_8852.JPG

Johan Ohlsson
Nordic Concept

Nordic Concept utvecklar städer, destinationer och varumärken. Företaget verkställer strategier och förverkligar visioner. Det är värdeskapande, långsiktigt och formas genom strukturerad kreativitet. Styrkan ligger i att konkret gestalta platsers attraktioner.

     
profile_circle_christer_IMG_8882.JPG

Christer Asplund
Place Consulting

Place Consulting svarar för utveckling av platsstrategier till gagn för investeringar, besökare och inflyttning av talanger. Företaget har också lång erfarenhet av att operativt medverka i genomförandet av konkreta investeringsprojekt i en lång rad länder.

     
 
profile_circle_marcusvandijk_IMG_8848.JPG

Marcus van Dijk
Sense Agency

Sense Agency arbetar med sinnesmarknadsföring och varumärkesutveckling. Företaget utvecklar varumärken, produkter och platser genom att medvetet fokusera på besökarnas fem sinnen – syn, ljud, doft, känsel och smak.

     
profile_circle_marcus_IMG_8904.JPG

WSP Analys och Strategi
Marcus Henrikson

WSP Analys och Strategi utvecklar dagens och framtidens detaljhandel. Marcus ger råd och underlag till kommuner i policy-, trafik- och parkeringsfrågor samt hjälper fastighetsägare och byggbolag att fatta rätt beslut inför investeringar i alla typer av handelsplatser.

     
profile_circle_petter_IMG_8855.JPG

Petter Johansson Kukacka
PJADAD

PJADAD är en kreativ studio i Stockholm. Studion jobbar helt medieoberoende med utveckling och innovation inom kommunikation och design.