Utveckling och samverkansavtal

På uppdrag av Haninge Kommun skapades 2014 grunden till ett utvecklingsbolag med Staden och Fastighetsägarna för att utveckla centrala Haningen och stärka dess attraktion.

Resultat

Tagit fram avtal som är skrivet med Staden och de större fastigehtsägarna I centrum.

Utvecklat en plattform och samsyn för att gemensamt driva utvecklingsarbetet och kanalisera investeringara I stadsmiljön.

Vill du veta mer om projektet?

Lämna ett meddelande här, så kontaktar vi dig.